Akademik tez

Akademik tezler, yüksek öğrenim gören bireylerin, akademik bir ünvan hedefiyle belirli bir alanda yaptıkları bilimsel araştırmaları, elde ettikleri bulguları, vardıkları sonuçları derleyerek üniversitenin belirlediği bir jüriye sundukları yazılı bilimsel çalışmalardır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi doktora ve yüksek lisans gibi proğramları bitirebilmek için doğal olarak akademik tez yazılır. GWriters, akademik tezler üzerine uzman uluslararası danışman ağıyla tez sürecinde aradığınız desteği derhal temin eder. GWriters sistemiyle, her ülkenin özgün akademik standartları ve beklentileri dikkate alınarak, en kısa sürede, öğrenciyle birlikte veya öğrenci adına birinci sınıf akademik tez yazılır.

Farklı düzeydeki akademik tezler

Akademik tezler içinde en basiti, bitirme tezi ya da lisans tezi olarak anılan, çoğunlukla 4 yıllık fakülte proğramlarını tamamlamak için teslim edilen tezlerdir. Her lisans proğramı tez ile bitirilmemekle birlikte, eğitim gereksinimi olarak baştan ilan edilen proğramlarda diploma almak için akademik tez yazılır.
Master düzeyinde de dersler bittikten sonra akademik tez yazılır. Bunun istisnası tezsiz yüksek lisans proğramlarıdır, ancak bunlar her üniversitede veya fakültede sunulmadığı gibi, tabiatıyla tezli yüksek lisans proğramı kadar itibarlı değildirler.
En fazla derinlik gerektiren, en fazla emek sarf edilerek üretilen akademik tezler doktora tezleridir. Doktora tezi yıllarca sürdürülecek araştırmaları kapsayabilir. Master tezinden farklı olarak bir doktora tezinde kullanılan verilerin başka araştırmalardan derlenmeyip tez sahibinin toplayacağı özgün veriler olması birçok üniversitede talep edilmektedir.

Akademik teze danışman desteği

Normal şartlarda öğrenciler nasıl akademik tez yazılır bilmediği için, tez konusuna göre, ilgili fakülte kadrosundan bir öğretim görevlisi resmi tez danışmanı olarak atanır. Resmi danışman elbette öğrenciye yol gösterir, çalışmaya nereden başlanır, nelere dikkat edilir, hangi formatta akademik tez yazılır ve tezin savunmasına nasıl hazırlanılır, izah eder.
Fakat her danışman her öğrenciye ve hatta her tez konusuna aynı özenle yaklaşır demek biraz saflık olur. Kağıt üzerinde öyle bile tanımlansa, pratikte öğrenci aradığı desteği her zaman bulamayabilir. İşte o noktada GWriters’ın ilave uzman yardımına da başvurularak gayet rahat akademik tez yazılır.

GWriters’da sürekli akademik tez yazılır

Konuları ne olursa olsun, standartlara uygun akademik tezler üretmek GWriters’ı kuran ekibin uzmanlık alanıdır. Bugüne dek çok çeşitli uzmanlık alanlarında ve dillerde başarılı tezlere imza atabilmiş olmamız, işin mutfağını iyi tanımamızdan ötürüdür. Deneyimimiz de tabii her yeni projeyle ve hizmet sunduğumuz her yeni ülkeyle artmaktadır.
GWriters aracılığıyla bugün devamlı olarak sayısız üniversitede her diploma seviyesinde akademik tez yazılır. İşleyen demir ışıldar misali, tüm bu bilimsel çalışmalar birikimimizi ve danışman ağımızı besleyip büyütür. İş kalitesi açısından da her proje bizi mükemmele bir adım daha yaklaştırmaktadır. Biraz da bu bilinçle GWriters bünyesinde yeni projeler üstlenilir ve her alanda akademik tez yazılır.